SKH plastic

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

3D meranie

Aktivity

Kvôli zaisteniu dimenzionálnej kvality produktov používame meracie prístroje značky Carl Zeiss. Výkonné skenovacie sondy nám dovoľujú verifikovať všetky geometrické odchýlky tvaru, smeru a polohy v režime skenovaním, ktorý je v odborných kruhoch známy aj ako režim spojitého snímania bodov.  Spoľahlivé sledovanie verifikovaných charakteristík  je tak zabezpečené množstvom bodov zosnímaných na povrchu meraného prvku súčiastky

  •    rozmerových obvodov (vonkajšie, vnútorné…)

  •    prvkov súčiastky s predpísanou toleranciou tvaru (priamosť, rovinnosť, kruhovitosť,

        valcovitosť, tvar profilu, tvar plochy)

  •    prvkov súčiastky s predpísanou toleranciou smeru (rovnobežnosť, kolmosť, sklon,

        tvar profilu, tvar plochy)

  •    prvkov súčiastky s predpísanou toleranciou polohy (umiestnenie, sústrednosť,

        súosovosť, súmernosť, tvar profilu, tvar plochy)

  •    prvkov súčiastky s predpísanou toleranciou hádzania (kruhové, celkové)


Realizované merania môžu byť vzťahované k hodnotám predpísaným v dodanej technickej dokumentácií, alebo k parametrickému modelu (3D model, CAD model) meranej súčiastky. Vyhodnotenie geometrických tolerancií ako výstup meracieho procesu je dodávané vo forme meracieho protokolu, ktorého vzhľad (textový protokol, protokol s náhľadom 3D modelu…) je upravený podľa požiadaviek zákazníka.

Pre štatistické spracovanie súboru nameraných údajov, spracovanie reportov o meraní  a pod. zabezpečíme export nameraných dát do Vami požadovaných formátov, napríklad *.xls (Excel), *.txt a ďalších.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky