SKH plastic - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Projekt EU

SKH plastic, spol. s r.o. realizoval projekt spolufinancovaný z Operačného Programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast.

Miesto realizácie projektu:  Matúškovo 1586, okres Galanta

Názov projektu:  Lisovňa plastov v MatúškoveProjekt sa realizuje v období 12/2014
04/2015 a poskytnutá výška NFP je 738 978,40 EUR

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyselného podniku SKH plastic, spol. s r.o. zvyšovaním kvality a efektívnosti výroby prostredníctvom zavádzania vyspelých technológií. Nákupom novej inovatívnej technológie vstrekovacieho lisu s uzatváracou silou 27 ton získa spoločnosť SKH plastic, spol. s r.o. dostatočne výkonné a moderné priemyselné zariadenie, ktoré umožní využiť ďalších približne 30 foriem pre výrobu plastov rôzneho charakteru. Inovatívnym prvkom však ani zďaleka nie je len samotné rozšírenie počtu foriem vo výrobe. Nákupom CNC univerzálneho frézovacieho centra získame inováciu vo forme možnosti úprav výrobných foriem, čo nám umožní rýchlejšie reagovať na požiadavky zákazníkov. Takto sa nám podstatne rozšíri nie len celkový počet alternatívnych výrobkov, ale aj ich druh a charakter. Spoločnosť získa možnosť realizovať výrobu zložitejších plastových komponentov. Realizovaním projektu spoločnosť vytvorí 38 nových pracovných miest.


Dôležité linky:                                     www.siea.sk                                                                     OP KaHR          


                                                                                       

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky